Xin vui lòng chờ trong giây lát, hệ thống đang xử lý...


Thời gian truy cập đã kết thúc.


Click vào đây để tìm kiếm hoặc xem lại

Các điều khoản sử dụng website


Trang web này thuộc quyền sỡ hữu và được vận hành bởi Công ty TNHH KIDY SOLUTION. Bạn hãy xem kỹ các thuật ngữ và các điều khoản một cách cẩn thận, các điều khoản này được ban hành bởi Công ty TNHH KIDY SOLUTION và được áp dụng khi bạn sử dụng trang web.


1. Nghĩa vụ của người dùng


Việc sử dụng trang web này bao gồm việc bạn chấp nhận những thuật ngữ và các điều khoản của trang web, có hiệu lực từ ngày đầu tiên bạn truy cập trang web. Nếu bạn truy xuất, sử dụng hoặc tải về những tài liều từ trang web này, bạn phải tuân theo những điều khoản được quy định dưới đây:


Công ty TNHH KIDY SOLUTION có quyền thay đổi, chỉnh sửa, bổ sung hoặc thay thế bất kỳ quy định nào trong bản điều khoản này vào bất kỳ thời điểm nào. Các thay đổi, chỉnh sửa, bổ sung hoặc thay thế đó sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng trên Trang web mà không cần thông báo trước dưới bất kỳ hình thức nào. Bạn có trách nhiệm thường xuyên theo dõi và cập nhật các thông báo thay đổi được đăng tải trên Website kidy.vn trước khi sử dụng dịch vụ. Khi đó, nếu bạn tiếp tục sử dụng dịch vụ của Website thì đồng nghĩa với việc bạn đã chấp nhận với những thay đổi nêu trên Nếu bạn không đồng ý với những điều khoản này, bạn không có quyền truy cập nội dung của trang web này và do đó bạn nên rời khỏi trang web này ngay lập tức.


Nếu có bất cứ những mẫu thuẫn trong các điều khoản này thì những điều khoản nào được đề cập sau sẽ có hiệu lực.


Bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình.


Thông báo kịp thời cho Kidy.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp xử lý kịp thời.


2. Bản quyền và sở hữu trí tuệ


Những tên gọi, hình ảnh và logo để nhận diện Công ty TNHH KIDY SOLUTION hay các hãng thứ ba và các sản phẩm và dịch vụ là những dấu hiệu độc quyền của Công ty TNHH TNHH KIDY SOLUTION hoặc là của các hãng thứ ba.


Người dùng cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của Công ty TNHH KIDY SOLUTION vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm rò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Website Kidy.vn hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật;


Tất cả các bản quyền, thương hiệu hoặc những quyền sở hữu trí tuệ trong trang web này (bao gồm thiết kế, cách sắp xếp và giao diện) và tất cả các tài liệu và nội dung được cung cấp là tài sản của Công ty TNHH KIDY SOLUTION. Khi bạn truy xuất trang web của Công ty TNHH KIDY SOLUTION, bạn đồng ý rằng bạn thực hiện với mục đích cá nhân và phi lợi nhuận. Bạn không được phép hoặc giúp đỡ bằng bất cứ cách nào các hãng thứ ba sao chép, tải xuống, đăng, lưu trữ (bao gồm bất cứ trang web nào khác), phân phối, truyền dẫn, phát sóng, trục lợi hoặc thay đổi nội dụng mà không có sự cho phép của Công ty TNHH KIDY SOLUTION bằng văn bản.


3. Quyền thu thập và sử dụng thông tin

Khi bạn truy cập và sử dụng trang web, Kidy có thể thu thập và lưu trữ các thông tin như các số liệu thống kê quá trình truy cập, các thông tin cá nhân cung cấp cho Kidy khi đăng ký… Các thông tin cá nhân khách hàng cung cấp bao gồm họ tên, số điện thoại, địa chỉ email, địa chỉ chỗ ở… Chúng tôi có thể sử dụng các thông tin này vào việc lập kế hoạch, nghiên cứu, thiết kế và tuyên truyền các dịch vụ hoặc cung cấp thông tin cho các cơ quan pháp luật theo yêu cầu của Luật pháp hoặc của Toà án.


4. Đăng thông tin


Bất cứ thông tin hay dữ liệu nào bạn đăng tải trên trang web này phải là thông tin công khai (không phải thông tin mật) và sẽ thuộc quyền sở hữu của Công ty TNHH KIDY SOLUTION. Các thông tin này sẽ được Công ty TNHH KIDY SOLUTION sử dụng cho bất cứ mục đích nào.


Người sử dụng chịu trách nhiệm về bất cứ nội dung thông tin gửi lên hoặc truyền đi qua trang web của Kidy và không được phép hoặc cho phép người khác tạo ra bất cứ sự khó chịu, phiền toái, quấy rầy nào đối với Kidy cũng như đối với bất kỳ khách hàng hoặc người sử dụng khác.


Bạn cam kết sử dụng trang web trong chừng mực phù hợp với tất cả các luật và quy định hiện hành và đồng ý không sử dụng trang web để gửi lên, truyền đi, phân tán, liên kết các nội dung mà:


- Chứa các thông tin quảng cáo


- Vi phạm các luật, các quy định của Chính Phủ Việt nam.


- Vi phạm các quy định về bản quyền, nhãn hiệu, sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu cá nhận.


- Chứa các thông tin có tính khiêu dâm, kích động, phỉ báng.


- Phá hoại tính an toàn, tính đồng nhất, các giao diện của trang web.


- Bất cứ vi phạm nào đối với các quy định trên, Kidy sẽ huỷ bỏ quyền sử dụng website của người vi phạm. Đồng thời tuỳ theo mức độ vi phạm mà người sử dụng sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.


- Kidy.vn là website/app chia sẻ cộng đồng, Kidy giữ quyền thông tin trên website, tất cả các thông tin bao gồm: thông tin địa điểm, các bình luận, các hình ảnh... và thông tin khác liên quan đến địa điểm và thành viên đều thuộc quyền sở hữu của Kidy, và tất cả các thông tin này sẽ không "Bị xóa/Được xóa" vì bất cứ lý do nào! Các trường hợp có thể được xóa bỏ khỏi hệ thống bao gồm các nội dung không liên quan hay nội dung rác do ban quản trị quy định!


5. Quy định về các hành động không được phép


- Bạn không được quyền xâm phạm, xâm nhập, tiếp cận, sử dụng hay tìm cách xâm phạm, xâm nhập, tiếp cận hoặc sử dụng bất kỳ phần nào trong máy chủ của chúng tôi, và/ hoặc bất kỳ khu vực dữ liệu nào nếu không được chúng tôi cho phép.


- Bạn không được quyền hoặc có các hành động nhằm hạn chế hoặc cấm đoán bất kỳ người dùng nào khác sử dụng các tiện ích trên trang Kidy.


- Bạn không được quyền gửi lên hoặc truyền phát bất kỳ thông tin bất hợp pháp, lừa gạt, bôi nhọ, sỉ nhục, tục tĩu, khiêu dâm, xúc phạm, đe dọa, lăng mạ, thù hận, kích động… hoặc trái với chuẩn mực đạo đức chung của xã hội dưới bất kì hình thức nào, bao gồm cả việc truyền bá hay khuyến khích những hành vi có thể cấu thành tội phạm hay vi phạm bất cứ điều khoản nào của luật pháp địa phương, quốc gia hay quốc tế. Chúng tôi tôn trọng quyền tự do ngôn luận, nhưng cũng bảo lưu việc có toàn quyền lược bớt, hoặc xoá bỏ một phần hoặc toàn bộ nội dung nào các bạn đưa lên, bất kể việc vi phạm đó là rõ ràng hay chỉ là hàm ý.


- Bạn không được phép gửi hoặc truyền bất kỳ thông điệp nào mang tính quảng cáo, mời gọi, thư dây chuyền, cơ hội đầu tư hay bất kỳ dạng liên lạc có mục đích thương mại nào mà người dùng không mong muốn, thư rác hay tin nhắn rác.


- Bạn không được gửi hoặc truyền bất kỳ thông tin nào không thuộc quyền sở hữu của bạn trừ khi đó là thông tin được cung cấp miễn phí, không gửi bất kỳ thông tin nào có chứa bất kỳ loại virus, Trojan, bọ hay các thành phần nguy hại nào.


- Bạn sẽ không gửi, xuất bản, truyền, tái sản xuất, phân phát hoặc khai thác bằng bất cứ hình thức nào với bất cứ thông tin nào có được từ Kidy vào mục đích thương mại; hoặc tải lên, gửi, xuất bản, truyền, tái sản xuất hoặc phân phối dưới bất cứ hình thức nào những nội dung được bảo vệ bởi luật bản quyền và luật sở hữu trí tuệ của Kidy hoặc tạo ra các biến thể của các nội dung đó mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chủ nhân hoặc người giữ bản quyền.


- Bạn không được sử dụng thông tin trong trang web này với bất cứ hình thức nào hoặc bất cứ mục đích nào, trừ những điều khoản được xác lập trong bản Quy định sử dụng này.


6. Cấm truy cập


Chúng tôi có toàn quyền, vào mọi lúc, cấm hoặc từ chối truy cập của bạn vào Kidy hoặc bất kỳ phần nào của website ngay lập tức và không cần báo trước nếu chúng tôi cho rằng bạn đã vi phạm bất cứ điều khoản nào trong bản Quy định này, hoặc việc cấm truy cập xuất phát từ nhận định của chúng tôi, khi chúng tôi cho rằng từ chối đó phù hợp và cần thiết trong thẩm quyền của chúng tôi.


7. Những trang web/liên kết của các hãng thứ ba


Công ty TNHH KIDY SOLUTION không chịu trách nhiệm đảm bảo tính sẵn sàng của bất cứ trang web hay tài liệu của các hãng thứ ba mà bạn truy xuất thông qua trang web này. Nếu bạn quyết định ghé thăm các trang được liên kết trong trang web này, bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm bảo vệ máy tính khỏi vi rút hoặc các thành phần phá hoại khác.


Công ty TNHH KIDY SOLUTION không bảo đảm tính xác thực cho bất cứ nội dung, quảng cáo, sản phẩm, dịch vụ hoặc các thông tin thanh toán có trên các trang web của các hãng thứ ba. Công ty TNHH KIDY SOLUTION không chịu trách nhiệm cho bất cứ tổn thất, mất mát hay những tổn thương gây ra, hoặc có liên hệ mật thiết với, bởi bất cứ nội dung, quảng cáo, sản phẩm, dịch vụ hoặc thông tin có trên các trang web của các hãng thứ ba.


Các liên kết đến trang web này phải là liên kết trực tiếp đến toàn bộ trang và không được nhúng vào một phần của trang web khác. Công ty TNHH KIDY SOLUTION không thừa nhận bất cứ trách nhiệm pháp lý nào gây ra bởi các liên kết từ các trang web khác đến trang web này.


8. Những phủ nhận và giới hạn pháp lý


Trang web này và thông tin, tên gọi, hình ảnh, logo và các biểu tượng có liên quan đến Công ty TNHH KIDY SOLUTION được cung cấp với hiện trạng như hiện tại và không có bất cứ bảo đảm nào chất lượng, bảo mật, tương thích và sự chính xác.


Thông tin và các tài liệu khác trên trang web có chứa những sai sót về lỗi chính tả, Công ty TNHH KIDY SOLUTION không đảm bảo sự chính xác hay sự hoàn thiện của thông tin và các tài liệu cũng như sự tin cậy của bất cứ phát biểu hay những thông tin khác được đăng tải thông qua trang web này. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc tin tưởng vào các phát biểu hay thông tin có trên trang web này. Công ty TNHH KIDY SOLUTION có quyền chỉnh sửa các lỗi hay bỏ bớt bất cứ phần nào của trang web cũng như các tài liệu, sản phẩm, dịch vụ hoặc giá cả tại bất cứ lúc nào mà không cần báo trước.


Công ty TNHH KIDY SOLUTION không đảm bảo rằng các chức năng có trong trang web này không bị đứt quãng hay không có lỗi. Công ty TNHH KIDY SOLUTION có thể kết thúc, thay đổi, đình chỉ bất cứ phần nào của trang web này tại bất cứ lúc nào mà không cần báo trước.


Tất cả thông tin chỉ dành cho việc tham khảo tổng quát của bạn. Kidy không nhận bất cứ trách nhiệm nào về những thông tin đó.


Việc truy cập và sử dụng website Kidy do bạn hoàn toàn tự chịu trách nhiệm và được cung cấp như hiện có. Kidy chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân và chúng tôi không đại diện cho hoặc bảo đảm về bất cứ điều gì, được phát ngôn cụ thể hay hàm ý cho bất cứ mục đích cụ thể nào.


Bạn hành xử và tin tưởng hoàn toàn vào kỹ năng và khả năng đánh giá của chính bạn đối với việc sử dụng và cách hiểu đối với thông tin bạn có được tại Kidy. Bạn chịu trách nhiệm đảm bảo rằng việc sử dụng thông tin của bạn tuân thủ tất cả các yêu cầu của pháp luật hiện hành.


Giới hạn nghĩa vụ pháp lý trong Quy định sẽ được áp dụng với quy mô đầy đủ nhất được pháp luật hiện hành cho phép


9. Luật và quyền hạn


Các tranh chấp phát sinh sẽ được độc quyền giải quyết theo thẩm quyền của tòa án của Việt Nam. Bất kỳ nguyên nhân của hành động mà bạn có thể có liên quan đến việc sử dụng trang web này phải được bắt đầu trong vòng một (1) năm sau khi yêu cầu hoặc nguyên nhân gây ra hành động phát sinh.