Xin vui lòng chờ trong giây lát, hệ thống đang xử lý...


Thời gian truy cập đã kết thúc.


Click vào đây để tìm kiếm hoặc xem lại

Sổ liên lạc điện tử

Sau hơn một năm hoạt động, Kidy - hệ sinh thái giáo dục mầm non đã ra mắt sản phẩm đầu tiên trong hệ sinh thái : Sổ liên lạc điện tử. Nhằm đáp ứng nhu cầu trao đổi giữa nhà trường và phụ huynh cũng như quản lý chất lượng giảng dạy của giáo viên.

Ưu điểm của
Sổ liên lạc điện tử Kidy

Do nằm trong hệ sinh thái giáo dục mầm non nên Sổ liên lạc điện tử Kidy nhận được sự tương hỗ mạnh mẽ từ Kidy

Lưu trữ lịch sử phát triển cả vể thể chất hay trí tuệ của trẻ ngay cả khi trẻ chuyển trường

Khi trẻ gặp vấn đề trong quá trình phát triển sẽ được thông báo đến phụ huynh và giáo viên phụ trách.

Phụ huynh và giáo viên sử dụng Sổ liên lạc điện tử Kidy sẽ được kết nối với trung tâm dữ liệu về giáo dục sớm bao gồm các bài kiểm tra và các bài hướng dẫn của Kidy.

Giáo viên là người sử dụng Sổ liên lạc với tần suất cao nhất, hiểu được điều này đội ngũ kỹ thuật của Kidy mong muốn tạo ra một sản phẩm giúp công việc của giáo viên được tiện lợi và hiệu quả hơn

Giáo viên

  • Ghi chú hàng ngày giữa Giáo Viên và các Phụ Huynh
  • Danh sách các trẻ nghỉ học trong ngày
  • Tạo album và Đăng tải hình ảnh, video
  • Nhận xét định kỳ cho trẻ

Nhà trường

  • Thống kê ngày nghỉ học của từng trẻ
  • Gửi Thời khóa biểu, Thực đơn cho từng lớp
  • Quản lý trẻ và giáo viên theo từng lớp : Chuyển lớp, Thêm trẻ/giáo viên…
  • Gửi thông báo đến toàn thể phụ huynh
  • Gửi thông báo đến toàn thể giáo viên
  • Nhà trường được tiếp cận dễ dàng với các dịch vụ chuyên nghiệp dành cho trường mầm non được cung cấp bởi hệ sinh thái Kidy